Občané obci Jirny a Nové Jirny

      NAŠE ČINNOST - OBNOVA VARHAN  

   Současné varhany ve farním kostele v Jirnech pocházejí z dílny pražského varhanáře Emanuela Štěpána Petra (opus 33 z roku 1889).  Mají 5 rejstříků v jednom manuálu a 1 rejstřík v pedálu. Nástroj se dochoval prakticky v původní podobě a je zapsán jako kulturní památka v Ústředním seznamu památek České republiky.

  

   Stav varhan odpovídal dlouhodobé neúdržbě, která vedla k tomu, že poslední desetiletí nástroj nebyl provozuschopný. Náklady na celkové restaurování jirenských varhan byly odhadnuty zhruba na 300.000.- Kč. Občanské sdružení Občané obci Jirny a Nové Jirny podalo žádost o grantovou podporu mikroregionu Pošembeří.

  

   Díky vašim darům se v roce 2013 podařilo opravit první rejstřík varhan. Slavnostní svěcení a krátký koncert na částečně obnovený nástroj proběhly v sobotu 30. listopadu 2013. Varhany se kostelem opět rozezněly po dlouhých 35 letech!

  

 

Fotografie z opravy první části varhan i slavnostního svěcení
si můžete prohlédnout ve fotogalerii,
krátké video ve videogalerii.

  

 

   Kompletní oprava varhan byla dokončena v červnu 2018, v sobotu 23. června 2018 tak při slavnostním koncertu v rámci Oslavy svatých Petra a Pavla zazněl již celý opravený nástroj.

 

 

   Všem zájemcům, kteří mohou a chtějí podpořit tuto i další iniciativy Občanského sdružení Občané obci Jirny a Nové Jirny budeme vděčni za příspěvek na konto 231361938/0300, variabilní symbol 111.  Předem děkujeme!