Občané obci Jirny a Nové Jirny

      NAŠE ČINNOST - OBNOVA VARHAN  

   Současné varhany ve farním kostele v Jirnech pocházejí z dílny pražského varhanáře Emanuela Štěpána Petra (opus 33 z roku 1889).  Mají 5 rejstříků v jednom manuálu a 1 rejstřík v pedálu. Nástroj se dochoval prakticky v původní podobě a je zapsán jako kulturní památka v Ústředním seznamu památek České republiky.

  

   Současný stav varhan odpovídá dlouhodobé neúdržbě, která vedla k tomu, že aktuálně není nástroj provozuschopný. Náklady na celkové restaurování jirenských varhan jsou odhadnuty zhruba na 300.000.- Kč. Občanské sdružení Občané obci Jirny a Nové Jirny podalo žádost o grantovou podporu mikroregionu Pošembeří.

  

   Všem zájemcům, kteří mohou a chtějí podpořit iniciativy Občanského sdružení Občané obci Jirny a Nové Jirny budeme vděčni za jakýkoli příspěvek na konto 231361938/0300, variabilní symbol 111.

 

  

Díky vašim darům se již podařilo opravit první rejstřík varhan.
Slavnostní svěcení a krátký koncert na částečně obnovený nástroj proběhly v sobotu 30. listopadu 2013.

Varhany se kostelem opět rozezněly po dlouhých 35 letech!

  

Fotografie z opravy první části varhan i slavnostního svěcení
si můžete prohlédnout ve fotogalerii,
krátké video ve videogalerii.

  

 

K úspěšnému dokončení renovace celého nástroje je potřeba 160 000 Kč.
Z této částky je 100 000 Kč vybráno, zbývá tedy shromáždit již jen 60 000 Kč.
Přispějte i Vy, dokud je čas!