Občané obci Jirny a Nové Jirny

      NAŠE ČINNOST - POUTĚ  
 

Spolek Občané obci Jirny a Nové Jirny 

ve spolupráci s Římskokatolickou farností Jirny a s podporou obce Jirny pořádá již tradičně

 

 SLAVNOSTI
SVATÝCH PETRA A PAVLA

v neděli 23. června  2019

 

v kostele sv. Petra a Pavla, před kostelem, na farní zahradě a na dvoře Základní školy v Jirnech 

Jirenská pouť 2019NEDĚLE 23. ČERVNA 2019
10.30-11.30   Bohoslužba ve farním kostele sv. Petra a Pavla

v kostele

celebruje Dr. Vojtěch Eliáš, administrátor farnosti a metropolitní kanovník

11.30              Slavnostní přípitek

před kostelem

12.00              Vyzvánění jirenských zvonů

před kostelem

12.10-13.30   Koncert klasické hudby

v kostele

Lenka Torgensen - barokní housle, Andreas Torgensen - barokní viola, Hana Fleková - viola da gamba

14.00              Fanfáry

před kostelem

žáci ZUŠ Jana Zacha

14.15-14.45  Taneční vystoupení

před kostelem

MŠ Jirny

ZŠ Jirny (Zumba pod vedením Venduly Fialové, Hoop Dance pod vedením Elišky Šrůtkové)

Astra Klánovice (Rope skipping)

Danceport Újezd nad Lesy (Showdance: Perpetuum Swing)

14.45-15.30   Divadelní představení pro děti

na školním dvoře

Povídání o pejskovi a kočičce: Jak vařili (Barbora Marysková - Divadlo Prima den)

celé

odpoledne

Aktivity pro děti
před kostelem,
na farní zahradě

kreativní workshopy - rope skipping, hrnčířská dílna, kovářská dílna, rukodělná dílna, Kroužky u Niky paní Fialové

jízda na poníkovi

boj s činkou

PŘEKVAPENÍ

 

Občerstvení na farní zahradě.

 

Všichni jste srdečně zváni!

 

  

FOTOGALERIE Z PŘEDCHOZÍCH LET

   •  Pouť 2018

   •  Pouť 2017

   •  Pouť 2016

   •  Pouť 2015

   •  Pouť 2014

   •  Pouť 2013

   •  Pouť 2012

   •  Pouť 2011

   •  Pouť 2010

   •  Pouť 2009

 

 

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

 

Za spolupráci děkujeme:

Římskokatolická farnost Jirny  ••  Obecní úřad Jirny

Základní škola Jirny  ••  Mateřská škola Jirny  ••  ZUŠ Jana Zacha Čelákovice