Občané obci Jirny a Nové Jirny

      NAŠE ČINNOST - POUTĚ  
               plakát ke stažení (PDF)

Jirenská pouť 2022

  

Římskokatolická farnost Jirny ve spolupráci se Spolkem Občané obci Jirny a Nové Jirny 

a s podporou obce Jirny pořádá již tradičně

 

 SLAVNOSTI
SVATÝCH PETRA A PAVLA

 

 
v neděli 26. ČERVNA 202
2

v kostele sv. Petra a Pavla a prostoru kolem kostela

PROGRAM
10:30-11:30   Bohoslužba ve farním kostele sv. Petra a Pavla

v kostele

celebruje P. Dr. Vojtěch Eliáš, administrátor farnosti a metropolitní kanovník

11:30-18:00   Slavnost kolem kostela

před kostelem

jízdy na poníkovi, skákací hrad, řetízkový kolotoč, staročeské houpačky

... a další

14:00              Chvály v kostele v kostele

možnost ztišení v kostele za zvuku živé hudby

15:00              O kohoutkovi a slepičce  

pohádka v podání Jirenského divadelního spolku

17:00              Koncert ZUŠ Jana Zacha  

vystoupení studentů jirenské pobočky ZUŠ Jana Zacha - hudba od baroka po současnost

 

Občerstvení a živá hudba během celého odpoledne.

 

Všichni jste srdečně zváni!

 

  

 

FOTOGALERIE Z PŘEDCHOZÍCH LET

   •  Pouť 2021

   •  Pouť 2020

   •  Pouť 2019

   •  Pouť 2018

   •  Pouť 2017

   •  Pouť 2016

   •  Pouť 2015

   

 

   •  Pouť 2014

   •  Pouť 2013

   •  Pouť 2012

   •  Pouť 2011

   •  Pouť 2010

   •  Pouť 2009

 

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

 

Za spolupráci děkujeme:

Římskokatolická farnost Jirny  ••  Obecní úřad Jirny