Občané obci Jirny a Nové Jirny

      NAŠE ČINNOST - POUTĚ  
               plakát ke stažení (PDF)

Jirenská pouť 2023

  

Spolek Občané obci Jirny a Nové Jirny  ve spolupráci s Farností Jirny

a podporou obce pořádá již tradičně

 

 SLAVNOSTI
SVATÝCH PETRA A PAVLA

 

 
v neděli 25. června 2023

v kostele sv. Petra a Pavla, prostoru kolem kostela
a na farní zahradě

PROGRAM
10:30-11:30   Bohoslužba ve farním kostele sv. Petra a Pavla

v kostele

celebruje biskup Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.
a Dr. Vojtěch Eliáš, administrátor farnosti Jirny a kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

13:00-18:00   Program na farní zahradě

na zahradě

kovářská dílna Zdeňka Grausama,
sklářská dílna Michala Zahradníka,

vázání květinových aranžmá s květinovou koučkou Eliškou Linhartovou,

žonglovací koutek Renaty Theimerové

13:00              Dětská vystoupení před kostelem

děti z Mateřské školy Jirny

13:30              Kolik má Praha věží před kostelem 

pohádka Jiřího Žáčka v podání divadelního spolku Gaudium Radotín

14:15              Koncert ZUŠ Jana Zacha  v kostele

vystoupení studentů jirenské pobočky ZUŠ Jana Zacha

 

Občerstvení zajištěno po celý den.

 

Všichni jste srdečně zváni!

 

  

 

FOTOGALERIE Z PŘEDCHOZÍCH LET

   •  Pouť 2021

   •  Pouť 2021

   •  Pouť 2020

   •  Pouť 2019

   •  Pouť 2018

   •  Pouť 2017

   •  Pouť 2016

   

 

   •  Pouť 2015

   •  Pouť 2014

   •  Pouť 2013

   •  Pouť 2012

   •  Pouť 2011

   •  Pouť 2010

   •  Pouť 2009

 

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

 

Za spolupráci děkujeme:

Římskokatolická farnost Jirny  ••  Obecní úřad Jirny