Občané obci Jirny a Nové Jirny

    NENECHTE SI UJÍT 

Jirenský advent

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

neděle 29. listopadu 2015
Jirenský advent 2015

••  dětská vystoupení MŠ a ZUŠ  ••
••  Milan Drobný  ••
••  rozsvícení stromu starostou obce ••

Mikulášská nadílka

SETKÁNÍ
SE SVATÝM MIKULÁŠEM

pátek 4. prosince 2015Mikuláš 2015

••  Jaroslav Krček a Musica Bohemica  ••
••  svatý Mikuláš  ••
••  mikulášská nadílka pro děti  ••

PODROBNOSTI O AKCI >>                                       PODROBNOSTI O AKCI >>

 

Všichni jste srdečně zváni!

    FOTOGALERIE - ADVENT A MIKULÁŠ  2015 

 

Prohlédněte si fotografie z našich aktivit:
Rozsvícení vánočního stromu
a
 Setkání se svatým Mikulášem
 

          
Rozsvícení vánočního stromu     •     Setkání se svatým Mikulášem

 

    DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU 

Děkujeme všem,
kdo již přispěli
na obnovu jirenských varhan.

K dokončení renovace celého nástroje
je zapotřebí 130 000 Kč. Z této částky je 90 000 Kč vybráno, zbývá tedy shromáždit již jen 40 000 Kč.
 

Přispějte i Vy,
dokud je čas!

Podrobnosti o varhanech >>>

    KDO JSME 

   Spolek „Občané obci Jirny a Nové Jirny“ vznikl v roce 2009 jako občanské sdružení. Hlavním cílem spolku je sbližovat lidi - například pořádáním kulturních akcí (koncerty v jirenském farním kostele, mikulášská nadílka, jirenská pouť).

   Pečujeme také o památky v našich obcích, nyní o obnovu jirenských kostelních varhan.

 

   Rada sdružení:

  • Markéta Burdychová, DiS – předseda

  • Markéta Škaloudová

  • Helena Podlahová

  • Ing. Martin Horák

  • Dr. Pavel Jansa

 

 

    ZVEME VÁS 

 SKRYTÝ ODSTAVEC
podrobnosti o prosincových akcích připravujeme
 


Jirenská pouť

OSLAVA
SVATÝCH
PETRA A PAVLA

20. a 28. června 2015
   

Jirenská pouť 2015

 

••  dětská vystoupení  ••
••  divadlo pro děti  ••
••  soutěže, boj s činkou, rytířská zbroj  ••
••  rukodělné dílny, malování na obličej  ••

••  přednáška o historii obce  ••

••  smyčcový koncert  ••

••  poutní mše sv.  ••

 

Všichni jste srdečně zváni!

 

 

    ZVEME VÁS 

 SKRYTÝ ODSTAVEC
podrobnosti o prosincových akcích připravujeme
 


Jirenský mikuláš

SETKÁNÍ
SE SVATÝM MIKULÁŠEM

5. prosince 2014
   

 

••  Jaroslav Krček  ••
••  MUSICA BOHEMICA  ••
••  setkání se svatým Mikulášem  ••
••  nadílka  ••

 

Všichni jste srdečně zváni!